در کانال تلگرامی فرطب نیر می توانید مطالب و مقالات طب طبیعی و سنتی که از مراجع معتبر با هدف کمک به ارتقا سلامتی جامعه ارائه می شود را مطالعه نمایید.
https://t.me/farteb