لطفا پس از ثبت شکایت مورد را با شماره ۰۴۴۳۲۴۲۴۳۳۰  در ساعات اداری مطرح کنید تا در اسرع وقت پیگیری شود