علی ..ر

این دارو بنطر من بعداز ۳دوره درمان با پک ده گیاه برا کبد چرب درصورت رعایت موارد ذکرشده‌ میتونه مآثر باشه من ۳ دوره از محصول رو استفاده‌کردم ودرحال حاظر تو دوره سوم استفاده از محصولم که در مورد رفع شدن عوارض کمک کرده .اونم با وجود داشتن سیروز کبدی یعنی‌من کارم از کبد چرب‌ گذشته و باعث‌خرابی شده ولی‌در‌دوره دوم که اونم استفاده از هردوره ۳ماه زمان صرف شده در دوره دوم با رعایت نکات فوق سیروز من تبدیل به فیبروز برگشت پذیر شده واز لیست پیوند بیرون اومدم فعلا اگر دوستان نکات پرهیز غذایی ودارویی وروزی یک ساعت پیاده رویی رو رعایت کنن مطمعن باشن که جواب خوبی از این انتخابشون خواهند داشت .لطفا کبد چرب رو دست کم نگیرین چون آینده یک انسان رو بکلی‌ در موارد بالاتر مثل من تهت تاثیر قرار میده .لطفا عادات غدایی نادرست که خودم رعایت نکردم والانم کمو ببش نسبت به پیشترفت پیماریم رعایت نمیکنم شما لطفا رعایت کنید چون کبد چرب تازه اول یک بیماریی که روح و جسم وروانتونو درگیر و افسرده میکنه .ودر اخر با تشکر از محصول فران و دستندرکاران این محصول من‌تمام امتیازرو به این محصول میدم .باتشکر

بالا