صفحه ی اصلی سوالاتبرچسب: پاکسازی ریه
فیلتر:همه | باز | حل شده | بسته شده | بدون پاسخ |
بسته شدهمجید پرسیده شد ۱ ماه پیش • 
۳۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای