صفحه ی اصلی سوالاتبرچسب: ايا فشار خون بالا ميبرد چون مادر من فشار بالا داره وقرص فشار استفاده ميكند چند روزه محصول پاكسازي ريه استفاده ميكتيم براش ولي فشارش بابا ميبرد
فیلتر:همه | باز | حل شده | بسته شده | بدون پاسخ |
بسته شدهيونس بانوج پرسیده شد 4 هفته پیش • 
20 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهيونس بانوج پرسیده شد 4 هفته پیش • 
21 بازدید0 پاسخ0 رای