صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: پاکسازی ریه
فیلتر:همه | باز | حل شده | بسته شده | بدون پاسخ |
بازعلی تقوی اول پرسیده شد 1 روز پیش • 
2 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهزندی پرسیده شد 1 هفته پیش • 
10 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدهحسن حاجی عباسی پرسیده شد 1 ماه پیش • 
29 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهحبیب پرسیده شد 2 ماه پیش • 
24 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدههادی پرسیده شد 3 ماه پیش • 
47 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهع پرسیده شد 3 ماه پیش • 
41 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهيونس بانوج پرسیده شد 4 ماه پیش • 
53 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهيونس بانوج پرسیده شد 4 ماه پیش • 
55 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهطیبه سعیدی پرسیده شد 4 ماه پیش • 
65 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهعلی للحج پرسیده شد 4 ماه پیش • 
65 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهyasr پرسیده شد 6 ماه پیش • 
48 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهامیر بهرامی پرسیده شد 8 ماه پیش • 
73 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهغلامرضا کاظمی تبریزی پرسیده شد 9 ماه پیش • 
109 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدهمعصومه کریمی پرسیده شد 9 ماه پیش • 
142 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدهمجید پرسیده شد 10 ماه پیش • 
94 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدههاشمی پرسیده شد 10 ماه پیش • 
119 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدههمایون پرسیده شد 1 سال پیش • 
140 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهبهرام روستائی پرسیده شد 1 سال پیش • 
145 بازدید0 پاسخ0 رای
بسته شدهکیومرث فریدی پرسیده شد 2 سال پیش • 
218 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدهاسماعیل پرسیده شد 2 سال پیش • 
291 بازدید1 پاسخ0 رای
بسته شدهامیرحسین پرسیده شد 2 سال پیش • 
232 بازدید1 پاسخ0 رای