کیوان ضرغام 1 سال قبل

سلام  آیا پک کنترل دیابت برای افراد با دیابت نوع یک هم موثر است؟ چون در مطالب شما فقط دیابت ذکر شده و نوع آن مشخص نگردیده.  با تشکر – ضرغام