لیلا نوذری 1 سال قبل

سلام آیا بعد از باز کردن در مقطر میشه در دمای آشپزخانه نگهداری کرد یا حتما در یخچال باشد. روی خود مقطر نوشته خشک  و خنک و لی تو سابت نوشته یخچال. چون توی یخچال خیلی سرد میشه و خود مایعات سرد برای کبد ضرر داره