قاسم مسیح 8 ماه قبل

سلام من پلیپ بینی حاد دارم آیا شما دارو دارید برای این نوع بیماری هم