قاسم مسیح 4 ماه قبل

سلام من پلیپ بینی حاد دارم آیا شما دارو دارید برای این نوع بیماری هم