میثم 1 سال قبل

سلام من برای بار اول دارو را که استفاده کردم دچار سرگیجه و سنگینی در سرم شدم میشه دلیلشه بگیر چربی خون و کبد چرب گرید ۲ دارم