هادی 6 ماه قبل

یه سوال داشتم اینکه محصول پاک سازی ریه برای مصرف بعد از کرونا برای بهبود ریه و کاهش سرفه های مزمن بعد از کرونا مفید است ؟