پرسش و پاسخ پیرامون محصولات فرطبمیزان قاشق پک شربت سرفه چقدر است؟ چون داخل جعبه قاشقی نبود . ممنون از پاسخگویی