خانی 3 ماه قبل

سلام مصرف همزمان دو محصول کید چرب و غلظت خون مانعی ندارد