صفحه ی اصلی سوالاتمصرف همزمان ده گیاه و شش گیاه
حبیب 3 ماه قبل

سلام آیا می توان عصاره ده گیاه کبد و عصاره شش گیاه پروستات از هرکدام یک پیمانه را همزمان در یک لیوان آب ریخته و مصرف کرد ؟