صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: پاکسازی کبد چرب%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%be%d8%a7%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a8%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%a9
حمید 2 هفته قبل

آیا مصرف محصول پاک سازی کننده کبد برای کسی که سنگ کیسه صفرا دارد مشکی ندارد؟