قاسم 2 هفته قبل

سلام تضمین بی عارضه بودن و  درمان توسط داروی نه گیاه شرکت شما چیست‌‌؟ بیمار از کجا تشخیص بدهد که غلظت خونش در چه حدی است که کدام دوره های درمان نه گیاه شما برای ۲۰ یا ۴۰ یل ۸۰ روزه را انتخاب کنید؟ انتخاب دوره ۲۰، ۴۰ ، ۸۰ بر چه اساسی است؟ لطفا به ایمیل یا شماره موبایلم جواب بدهید ممنون ۰۹۱۷۹۲۸۲۴۵۸