صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: پاکسازی ریه%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%87
ع 3 ماه قبل

سلام واسه فیبرز ریه خوبه عایا؟