صفحه ی اصلی سوالات%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84
محمد 3 ماه قبل

با سلام محصول چند روز بعد از سفارش به دست ما میرسد  محصول حاوی چند بطری شیشه ای چند میل می باشد  با سپاس