با سلام پس از دوره مصرف محلول کبد چرب که نزدیک به ۵۰روز طول کشیده الان پس از اتمام نتیجه رضایت بخش است اما بعد از اتمام دردهای گاه و بی گاه در محتوای مختلف شکم خصوصا روده ها احساس میکنم آیا جز عوارض این عریقیات است ؟