صفحه ی اصلی سوالاتسلام من کبد چرب بدی دارم حتی ۶روز میرم …..؟خسته شدم از هر داروی گیاهی هر کی هر چی گفت رفتم دنبالش راضی راضی نیستم ۱۵ درصد تقریبا …کارمند هستم بانک سردرد مزمن شدیدی میگیرم اونم مشمول زمان ۴ روز پشته هم روانی میکنه منو….چ یزکار کنم ….دستور