صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: عمومیسلام ببخشید برای درمان سکسکه مداوم دارو دارید؟