صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: عمومیسلام ببخشيد براي درمان سكسكه مداوم دارو داريد؟