صفحه ی اصلی سوالاتدرمان نقرس
بهزاد فراحمدی 1 سال قبل

سلام ایا محلولی برای درمان نقرس هست؟