صفحه ی اصلی سوالاتدرمان نقرس
بهزاد فراحمدی 5 ماه قبل

سلام ایا محلولی برای درمان نقرس هست؟