صفحه ی اصلی سوالاتدرمان نقرس
بهزاد فراحمدی 11 ماه قبل

سلام ایا محلولی برای درمان نقرس هست؟