امیر بهرامی 7 ماه قبل

سلام آیا شربت گیاهی ریه ب ای سرطان ریه هم تاثیر دارد؟