پرسش و پاسخ پیرامون محصولات فرطبدسته بندی: پاکسازی ریه%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87
نوروزی 6 ماه قبل

با سلام، حدود یک هفته هست که از این فراورده استقاده می کنم، اما خیلی خلط دارم و کمی هم سرفه میکنم، آیا این طبیعیه و محصول باید ایجاد خلط سینه کند؟ با تشکز