مجتبی کاشی 1 سال قبل

من قرصهای
۱ ریسپریدون ۱ میل
۲نورتریپتلین ۱۰ میل
۳پروپرانول ۴۰ میل
۴ زیپمت ۵۰ / ۵۰۰ قرص قند
۵ گلی بنگلامید ۵ قرص قند
مصرف میکنم پکیج پاکسازی خون و کاهش چربی با این دارو ها تداخل داره یا نه