صفحه ی اصلی سوالاتباسلام میخواستم بدانم این عصاره نه گیاه تصفیه خون مشکلی برای فشارخون ندارد