سعید 3 ماه قبل

با سلام 
آزمایش خون انجام داده ام و آنزیم کبدی ام بالا بوده  ( AST-SGOT : 56 )  و ( AlT-SGPT : 136 )  می باشد .
در ضمن آزمایش سونوگرافی انجام نداده ام که گرید مشخص بشه …
آیا محصول کبد چرب فرطب برای ما کار ساز خواهد بود ؟ اگه کار ساز است پک چند روزه بگیرم خوبه ؟