%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa

?s=48&d=mm&r=g - %d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aaناصر 10 ماه قبل سؤال شد
با سلام،برای خواب رفته گی کف دست و پا چه کنم،

به بالای صفحه بردن