باسلام میخواستم بدانم این عصاره نه گیاه تصفیه خون مشکلی برای فشارخون ندارد

باسلام میخواستم بدانم این عصاره نه گیاه تصفیه خون مشکلی برای فشارخون نداردباسلام میخواستم بدانم این عصاره نه گیاه تصفیه خون مشکلی برای فشارخون ندارد
?s=48&d=mm&r=g - باسلام میخواستم بدانم این عصاره نه گیاه تصفیه خون مشکلی برای فشارخون نداردسیروس 2 سال قبل سؤال شد

به بالای صفحه بردن