آدرس: اروميه کيلومتر 5 جاده مهاباد – شرکت نوشين شهد اروميه

   تلفن : 1 – 30 43 42 32 – 044

info@nooshinshahd.com

کانال تلگرام سلامتکده : farteb@